Αρχική >> Project Status >> Τρέχουσα Κατάσταση Έργου : Ο διαγωνισμός για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τρέχουσα Κατάσταση Έργου : Ο διαγωνισμός για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης βρίσκεται σε εξέλιξη.