Αρχική >> News >> Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών

Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών

29.12.2014 - 00:00

Η σύμβαση σύμπραξης ΣΔΙΤ για το έργο του Ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «HELLAS SMART TICKET» που συνέστησε ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης «Ένωση Προσώπων LG CNS - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

Ένα πρωτοποριακό έργο για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου του Ομίλου ΟΑΣΑ, το οποίο αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του συστήματος αυτού για όλες τις εταιρίες του ΟΑΣΑ και πραγματοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). H σύμβαση έχει διάρκεια 12 ετών και προβλέπεται να παραδίδεται σταδιακά κατά την περίοδο 2015-2016. Ο ανάδοχος θα αποπληρώνεται κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών που θα ελέγχει συνεχώς την καλή λειτουργία του έργου. Μετά το πέρας των 12 ετών το σύστημα θα μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 70 εκατ. Ευρώ.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου προβλέπεται να είναι σημαντικά, τόσο για τον ΟΑΣΑ, όσο και για το επιβατικό κοινό. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος για τον ΟΑΣΑ θα προκύψουν από το δραστικό περιορισμό της λαθρεπιβίβασης, τον καλύτερο σχεδιασμό του μεταφορικού έργου, το βελτιωμένο έλεγχο των χρηματοοικονομικών του μεγεθών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευέλικτων και ελκυστικών τιμολογιακών πολιτικών, καθώς και την ορθολογικότερη κατανομή των εσόδων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ανάλογα με το μεταφορικό έργο που έχουν προσφέρει. Οι επιβάτες θα ωφεληθούν με τις δικαιότερες χρεώσεις ανάλογα με τις αποστάσεις που θα διανύουν, την εξασφάλισή τους σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των καρτών, την ευκολία στην αγορά εισιτηρίων και φόρτιση καρτών σε πολλά σημεία πώλησης καθώς και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.