Αρχική >> News >> Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Ευρυζωνικού δίκτυου - lot 1

Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Ευρυζωνικού δίκτυου - lot 1

29.12.2014 - 00:00

Η σύμβαση σύμπραξης ΣΔΙΤ για το έργο του Ευρυζωνικού δίκτυου - lot 1 υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «OTE-RURAL NORTH» που συνέστησε ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης «ΟΤΕ».

Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των «λευκών» περιοχών στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, δηλαδή των περιοχών όπου δεν υπάρχουν βασικές ευρυζωνικές υποδομές, με τη δημιουργία και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Συγκεκριμένα, με το έργο θα παρέχεται γρήγορο internet σε 1.192 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 170.961 κατοίκων. Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ορεινών περιοχών της χώρας. Η ευρυζωνικότητα θα έχει θετική επίδραση στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας συγχρόνως στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ωφελούμενο πληθυσμό σε τομείς όπως η υγεία, ο τουρισμός και η εκπαίδευση. Το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης δικτύου ανέρχεται στα 70 εκ. ευρώ ενώ η συνολική επενδυτική λειτουργική δαπάνη είναι 130 εκ. ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί ως προς την κατασκευή από το ΕΣΠΑ, ενώ η συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων σύμπραξης που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου θα αφορά στη φάση της λειτουργίας.

Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια δεκαεπτά (17) έτη, εκ των οποίων η φάση της κατασκευής των υποδομών θα διαρκέσει περίπου δύο (2) έτη από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης και η φάση της λειτουργίας και συντήρησης των ευρυζωνικών υποδομών θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών.