Αρχική >> News >> Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας

Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας

30.06.2014 - 00:00

Η σύμβαση σύμπραξης ΣΔΙΤ για το έργο της τηλεματικής σε λεωφορεία και τρόλεϊ υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «Advanced Transport Telematics» που συνέστησε ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης «Ένωση Προσώπων Intrasoft International S.A. - Intrakat».

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού σε 1.750 λεωφορεία και 250 τρόλεϊ για την παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για την εκτέλεση των δρομολογίων μέσω 1.000 «έξυπνων» στάσεων. Παράλληλα θα λειτουργεί διαδραστικό σύστημα πληροφόρησης κοινού για το σύνολο των γραμμών και των δρομολογίων μέσω διαδικτύου.

H σύμβαση έχει διάρκεια 12 ετών και προβλέπεται η κατασκευή και υλοποίηση του έργου εντός 18 μηνών. Ο ανάδοχος θα αποπληρώνεται κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών που θα ελέγχει συνεχώς την καλή λειτουργία του έργου. Μετά το πέρας των 12 ετών το σύστημα θα μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ με επιπλέον 5,5 εκατομμύρια κοινοτική χρηματοδότηση. Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ενεργοποιείται για πρώτη φορά ένα πλαίσιο αξιοποίησης κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ, με χρηματοδότηση κατά 40% από πόρους του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στη χρηματοδότηση του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με πόρους του JESSICA και με ιδίους πόρους.

Το σύστημα τηλεματικής είναι το τρίτο έργο ΣΔΙΤ που υπογράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο 2014, μετά τα έργα ΣΔΙΤ για την υλοποίηση συνολικά 24 σχολικών υποδομών στην Αττική. Και τα έργα των σχολείων παρουσιάζουν καινοτόμο συνδυασμό χρηματοδότησης, καθώς συνδυάζουν ιδιωτικούς πόρους με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον χρηματοδοτικό μηχανισμό JESSICA. Τα τρία αυτά έργα σηματοδοτούν τη δυναμική επανέναρξη χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών, που συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.