Αρχική >> News >> Υπογραφή δεύτερης Σύμβασης 14 Σχολικών Υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ

Υπογραφή δεύτερης Σύμβασης 14 Σχολικών Υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ

11.04.2014 - 00:00

Υπεγράφη σήμερα η δεύτερη σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο του νόμου 3389/2005, με αντικείμενο την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ Α.Ε) του Δημοσίου και Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού «Αττικά Σχολεία ΑΕ».

Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν, μετά από διαγωνισμό,  την κατασκευή των έργων είναι η «ΑΤΕΣΕ ΑΕ» και η «Δομική Κρήτης ΑΕ».

Τη χρηματοδότηση του έργου ανέλαβαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA), σε ποσοστό 50% η κάθε μία. Η Alpha Bank συμμετείχε στη χρηματοδότηση ΦΠΑ βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

Το συμβατικό τίμημα για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των υποδομών ανέρχεται σε 63 εκατ. ευρώ (καθαρή παρούσα αξία).