Αρχική >> News >> Υποβλήθηκαν προσφορές για το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών, με ΣΔΙΤ

Υποβλήθηκαν προσφορές για το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών, με ΣΔΙΤ

28.02.2014 - 00:00

Δύο (2) υποψήφιοι υπέβαλαν προσφορές την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014, στον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε «λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και υπηρεσίες αξιοποίησης των υποδομών με ΣΔΙΤ.

Οι υποψήφιοι αναφέρονται ως εξής:

  1. INTRAKAT - INTRACOM HOLDINGS - HELLAS ON LINE
  2. ΟΤΕ A.E.

Tο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και επιδιώκει τη μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας.

Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Η ευρυζωνικότητα αναμένεται να έχει θετική επίδραση στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας συγχρόνως στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ωφελούμενο πληθυσμό σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός.

Το έργο, με προϋπολογισμό ύψους 161 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί ως προς την κατασκευή από το ΕΣΠΑ, ενώ η λειτουργία του θα καλυφθεί από τους ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης που θα αναλάβουν την υλοποίησή του. H συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε 17 έτη.