Αρχική >> News >> Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Σέρρες

Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Σέρρες

11.12.2013 - 00:00

Υποβλήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 οι τελικές δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ», με αναθέτουσα αρχή την ΕΣΑΝΣ ΑΕ (Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών AΕ).

Οι τρείς (3) υποψήφιοι που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές είναι οι εξής:

  1. ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
  2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων Σερρών, για διάστημα 27 ετών.

Το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στις Σέρρες αποτελεί το δεύτερο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που δημοπρατείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, μετά το αντίστοιχο έργο της Πελοποννήσου, καθώς και το δεύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων που συνδυάζει, μέσω ΣΔΙΤ, ιδιωτικούς πόρους με πόρους του ΕΣΠΑ.