Αρχική >> News >> Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ

Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ

21.10.2013 - 00:00

Εκδόθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ», και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές την 4η Δεκεμβρίου 2013.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και προσκλήθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη της Β' Φάσης είναι οι εξής:
1. ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC
2. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ
3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
4. NOVAERA HELLAS
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών για 27 έτη. Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 90.000 τόνους, ενώ η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και κοινοτικούς πόρους.