Αρχική >> News >> Σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων, μέσω ΣΔΙΤ»

Σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων, μέσω ΣΔΙΤ»

12.03.2014 - 00:00

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο του τεύχους Α' Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία, για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων, μέσω ΣΔΙΤ».

Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και βαριά συντήρηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων μέσω ΣΔΙΤ, για χρονικό διάστημα 20 έτη, από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης.

Το έργο συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση και ανάπτυξη των αθλημάτων υγρού στίβου (για τα κολυμβητήρια) και καλαθοσφαίρισης - πετοσφαίρισης - χειροσφαίρισης - γυμναστικής - βαρέων αθλημάτων (για τα γυμναστήρια) στους διάφορους Δήμους και την ευρύτερη περιοχή τους. Τα οφέλη από τη λειτουργία των γυμναστηρίων αφορούν κυρίως στην κάλυψη των αναγκών άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη δημιουργία σημαντικού πόλου έλξης ομάδων και συλλόγων για αναψυχή και προπονήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σε σχέση με το Σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι την 17-3-2014 .

Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν επωνύμως (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου επικοινωνίας) στη διεύθυνση:

Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι,

Τηλ.: 213 131 6362, Fax: 213 131 7021,

e-mail: mxinostathi@gga.gov.gr, διεύθυνση internet (URL): www.gga.gov.gr,

Yπεύθυνος Eπικοινωνίας: κα Μαρία Ξυνοστάθη.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ιωάννης Ανδριανός