Αρχική >> News >> Σε Δημόσια Διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου

Σε Δημόσια Διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου

28.11.2013 - 00:00

Σε Δημόσια Διαβούλευση έχει τεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης επιθυμεί να συμμετέχει, μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης και να καταθέσει γραπτώς τις απόψεις του έως την 21η Ιανουαρίου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι με Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναδείχθηκε στις 30 Ιουλίου 2013 προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για διάστημα 28 ετών.

Δείτε τον φάκελο της μελέτης και τις λεπτομέρειες της διαβούλευσης