Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε το έργο ανάπτυξης και διαχείρισης της νέας ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών με ΣΔΙΤ

Προκηρύχθηκε το έργο ανάπτυξης και διαχείρισης της νέας ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών με ΣΔΙΤ

29.09.2014 - 00:00

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που θα αναλάβει το έργο ΣΔΙΤ "Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση/ διαχείριση νέας ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στο Ρέντη". Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑ ΑΕ).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, με υποβολή φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 10η Νοεμβρίου 2014 , στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ στο Ρέντη.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 13 εκ ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης 25 χρόνια.

Ο ΟΚΑΑ υλοποιεί έναν νέο στρατηγικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο θα δημιουργηθεί στην Αθήνα μια κεντρική ιχθυαγορά, δίπλα στην υφιστάμενη κρεαταγορά και λαχαναγορά, διαμορφώνοντας έτσι το πρώτο και μεγαλύτερο διατροφικό πάρκο στην Ελλάδα. Η νέα αυτή αγορά θα εξασφαλίσει κοινούς όρους ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται το εισόδημα των ιχθυοπαραγωγών, του ΟΚΑΑ και του Δημοσίου και παράλληλα να περιορισθούν οι δαπάνες των νοικοκυριών.