Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ''Λευκές'' Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των Υποδομών, με ΣΔΙΤ»

Προκηρύχθηκε το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ''Λευκές'' Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των Υποδομών, με ΣΔΙΤ»

21.11.2013 - 00:00

Σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου προκηρύχθηκε το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ''Λευκές'' Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 161 εκ. Ευρώ περίπου.
Tο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε "λευκές" αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και επιδιώκει τη μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας, στις οποίες δεν παρέχεται ούτε η βασική ευρυζωνική πρόσβαση.
Το έργο χρηματοδοτείται πλήρως από το ΕΣΠΑ (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και το «ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης») ως προς την κατασκευή του, και η λειτουργία του θα καλυφθεί από τους ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης που θα αναλάβουν την υλοποίησή του. Tο έργο θα υλοποιηθεί με τη μορφή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
H συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε 17 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμπραξης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών των υποψηφίων έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2014.