Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Υποδομών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με ΣΔΙΤ

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Υποδομών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με ΣΔΙΤ

15.05.2012 - 19:30

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση υποδομών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας και τη στρατηγική της Ε.Ε.

Οι υλοποιούμενες υποδομές θα έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 110.000 τόνων αστικών αποβλήτων, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους.

Η επιλογή του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου.