Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Ηλείας με ΣΔΙΤ

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Ηλείας με ΣΔΙΤ

08.05.2012 - 12:16

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας με ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Ηλείας, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 100.000 τόνων αστικών απορριμμάτων, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους.

Η επιλογή του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου.