Αρχική >> News >> Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου» με Σ.Δ.Ι.Τ

Προκηρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου» με Σ.Δ.Ι.Τ