Αρχική >> News >> Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

02.01.2012 - 14:49

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 200.000 τόνους, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους.

Η επιλογή του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την σύμπραξη διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ετών, θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου.