Αρχική >> News >> Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας

12.06.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που θα αναλάβει  την υλοποίηση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κέρκυρας με ΣΔΙΤ.

Από τους έξι (6) υποψηφίους που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον προεπιλέχθηκαν, με απόφαση του Δήμου Κέρκυρας, οι πέντε (5) που θα συνεχίσουν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου:

  1. ΤΟΞΟΤΗΣ
  2. ΕΡΕΤΒΟ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ
  3. WASTE CYCLO
  4. ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - WATT - ENVITEC
  5. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Κέρκυρας, για διάστημα 27 ετών. Το έργο θα διαχειρίζεται περίπου 87 χιλ. τόνους απορριμμάτων ετησίως.