Αρχική >> News >> Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΔΙΤ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΔΙΤ

22.08.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω ΣΔΙΤ, μετά και την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας προκρίνονται οι παρακάτω εταιρείες:

1.ARCHIRODON GROUP NV - INTRAKAT - ENVITEC
2.ΤΟΞΟΤΗΣ
3.ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
4.ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ


Εντός του μήνα είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών των τεσσάρων διαγωνιζομένων για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων για διάστημα 27 ετών και το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικούς και κοινοτικούς πόρους.

Η διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η πέμπτη στη σειρά δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μετά τους διαγωνισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Σερρών και της Ηλείας.