Αρχική >> News >> Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών με ΣΔΙΤ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών με ΣΔΙΤ

06.08.2014 - 00:00

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ) ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε «λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και υπηρεσίες αξιοποίησης των υποδομών με ΣΔΙΤ.

Συγκεκριμένα, ανά ζώνη (γεωγραφική περιοχή - LOT) αναδείχτηκαν οι εξής ανάδοχοι:
LOT 1: ΟΤΕ
LOT 2: INTRAKAT - INTRACOM HOLDINGS - HELLAS ON LINE
LOT 3: ΟΤΕ

Tο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και επιδιώκει τη μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας. Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Η ευρυζωνικότητα αναμένεται να έχει θετική επίδραση στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας συγχρόνως στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ωφελούμενο πληθυσμό σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός.

Το έργο, με προϋπολογισμό ύψους 161 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί ως προς την κατασκευή από το ΕΣΠΑ, ενώ η λειτουργία του θα καλυφθεί από τους ιδιωτικούς φορείς σύμπραξης. H συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε 17 έτη.