Αρχική >> News >> Ξεκινά ο ανταγωνιστικός διάλογος για το έργο «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας με ΣΔΙΤ»

Ξεκινά ο ανταγωνιστικός διάλογος για το έργο «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας με ΣΔΙΤ»

01.10.2013 - 00:00

Ξεκινά η Β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αχαΐας με ΣΔΙΤ.
Με ομόφωνη απόφαση του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η πρόσκληση για συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο, η οποία απευθύνεται στους υποψηφίους που προεπιλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας:
• Ένωση εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. - INTRAKAT - ΕNVITEC
• ΕΡΕΤΒΟ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ - ΕΓΝΩΝ
• Ένωση εταιρειών  J&P ABAΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
• Ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
• ΤΟΞΟΤΗΣ