Αρχική >> News >> Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Κέρκυρας

06.05.2014 - 00:00

Έξι (6) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Τρίτη, 6 Μαΐου 2014, στο διαγωνισμό για την υλοποίηση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κέρκυρας, με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Κερκυραίων.

Οι υποψήφιοι αναφέρονται ως εξής:

  1. ΤΟΞΟΤΗΣ
  2. ΕΡΕΤΒΟ-ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ
  3. WASTE SYCLO
  4. ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT- WATT - ENVITEC
  5. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ
  6. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-J&P ΑΒΑΞ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων για διάστημα 27 ετών.

Όπως ισχύει σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, και στην Κέρκυρα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Στο έργο θα αξιοποιηθούν κοινοτικοί πόροι για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, παράλληλα με ιδιωτικούς πόρους.