Αρχική >> News >> Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Με ταχείες διαδικασίες εξελίσσεται ο διαγωνισμός.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Με ταχείες διαδικασίες εξελίσσεται ο διαγωνισμός.

03.12.2013 - 00:00

Με ταχείες διαδικασίες προχωρά ο διαγωνισμός από το Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, κατόπιν της έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της περιοχής.
Επτά (7) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον σήμερα Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013, στο διαγωνισμό για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Οι υποψήφιοι αναφέρονται με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εξής:
1. ΤΟΞΟΤΗΣ
2. ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT- ENVITEC
3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
4. J&P ΑΒΑΞ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
5. ΕΡΕΤΒΟ- ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ
6. ΜΕΤΚΑ- ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
7. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΗΛΕΚΤΩΡ
Το έργο εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 4 Οκτωβρίου 2013, ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μία εβδομάδα μετά, στις 11 Οκτωβρίου, και σήμερα, 3 Δεκεμβρίου 2013, 2 μήνες μετά την έγκριση του έργου, πραγματοποιήθηκε η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εκτιμάται εντός του Δεκεμβρίου 2013 ότι θα ολοκληρωθεί η προεπιλογή των υποψηφίων.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, με ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης περίπου 150 χιλ. τόνων απορριμμάτων, για διάστημα 27 ετών.
Όπως ισχύει σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Στο έργο θα αξιοποιηθούν κοινοτικοί πόροι για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, παράλληλα με ιδιωτικούς πόρους.