Αρχική >> News >> Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής αγοράς ΣΔΙΤ για το 2014 του EPEC (Ευρωπαϊκός φορέας ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Tράπεζας Επενδύσεων) Υπογράφηκαν έργα 18,7 δισ. Ευρώ – στην Τρίτη θέση η Ελλάδα το 2014 αναφορικά με τον αριθμό των έργων ΣΔΙΤ.

Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής αγοράς ΣΔΙΤ για το 2014 του EPEC (Ευρωπαϊκός φορέας ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Tράπεζας Επενδύσεων) Υπογράφηκαν έργα 18,7 δισ. Ευρώ – στην Τρίτη θέση η Ελλάδα το 2014 αναφορικά με τον αριθμό των έργων ΣΔΙΤ.

05.03.2015 - 19:37

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής αγοράς ΣΔΙΤ για το 2014 του EPEC (European PPP Expertise Center – Ευρωπαϊκός φορέας ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Tράπεζας Επενδύσεων) στην Ευρώπη και στην Τουρκία υπογράφηκαν συνολικά 82 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 18,7 δισ. Ευρώ. Οι κυριότεροι τομείς έργων ΣΔΙΤ για το 2014 ήταν :
1. Μεταφορών
2. Υγείας
3. Περιβάλλοντος
4. Εκπαίδευσης
Το 85% των έργων αφορούν έργα ΣΔΙΤ δημοσίων υποδομών με αποπληρωμή από το δημόσιο, μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας ( π.χ. έργα σχολείων , νοσοκομεία κ.α.)
Στην έκθεση αυτή καταγράφεται η σημαντική επανεμφάνιση της Ελλάδας στην αγορά με την υπογραφή 7 συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 465 εκ. Ευρώ, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση Ευρωπαϊκά, αναφορικά με τον αριθμό των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Επίσης καταγράφεται η καινοτομία της Ελλάδας στη χρηματοδότηση των έργων με παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA σε συνδυασμό με ιδιωτικούς πόρους.         

Ετήσια έκθεση EPEC για ΣΔΙΤ