Αρχική >> News >> Επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση – διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου - εξόδου στάθμευσης της κεντρικής αγοράς του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» με ΣΔΙΤ

Επενδυτικό ενδιαφέρον στο διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση – διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου - εξόδου στάθμευσης της κεντρικής αγοράς του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» με ΣΔΙΤ

29.01.2015 - 12:38

Τρεις (3) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον χθες Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, στο διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση - διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου-εξόδου στάθμευσης της κεντρικής αγοράς του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» με ΣΔΙΤ

Οι υποψήφιοι αναφέρονται ως εξής:

1. POLIS PARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ
2. KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
3. NEUROSOFT SA - ΓΕΤ ΑΒΕΤΕ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση - διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου-εξόδου στάθμευσης της κεντρικής αγοράς του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για διάστημα 15 ετών. Οι νέες υποδομές θα υλοποιηθούν με κεφάλαια του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης, ίδια και δανειακά. Με την ολοκλήρωση του ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου-εξόδου, σε συνδυασμό με την νέα ιχθυαγορά στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, θα έχει αναπτυχθεί η πρώτη ολοκληρωμένη διατροφική αγορά στην Ελλάδα.