Αρχική >> News >> Εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην Ελληνική περιφέρεια

Εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην Ελληνική περιφέρεια

04.10.2013 - 00:00

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε «λευκές» περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των υποδομών.
Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών δικτύου για πρόσβαση στο διαδίκτυο (προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών), ώστε να επιτευχθεί η μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας στις οποίες ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες, υιοθετώντας ταυτόχρονα ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό.
Ο σχεδιασμός του έργου καλύπτει περίπου 5,500 οικισμούς και άνω των 600.000 κατοίκων σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 17 έτη, από τα οποία τα 2 έτη αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 στην εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 161 εκ. Ευρώ, οι οποίοι θα προέλθουν από κοινοτικούς πόρους