Αρχική >> News >> Εγκρίθηκε στις 21 Μαίου απο τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο "Υλοποίηση εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών πανεπιστημίου Κρήτης" και στις 27 Σεπτεμβρίου με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Κρήτης δημοπρατήθηκε η μελέτη κατασκευής φοιτητικών εστιών και η επέκταση της βιβλιοθήκης.

Εγκρίθηκε στις 21 Μαίου απο τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο "Υλοποίηση εγκαταστάσεων φοιτητικών εστιών πανεπιστημίου Κρήτης" και στις 27 Σεπτεμβρίου με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Κρήτης δημοπρατήθηκε η μελέτη κατασκευής φοιτητικών εστιών και η επέκταση της βιβλιοθήκης.

14.11.2019 - 12:36

Το αντικείμενο της σύμπραξης του πανεπιστημίου Κρήτης αφορά στην κατασκευή και τεχνική διαχείρηση νέων φοιτητικών εστιών στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο καθώς και την ολοκλήρωση του υφιστάμενου αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης του Ρεθύμνου.Βασικό αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και αύξηση των διαθέσιμων υποδομών καθώς και η δημιουργία νέων υποδομών εστιάζοντας κυρίως στη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και των δυο πόλεων λόγω του σοβαρού προβλήματος ανεύρεσης στέγης στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα 3 έτη εκτιμάται να καλύπτουν την κατασκευαστική περίοδο και τα 27 την περίοδο λειτουργίας. Το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται στα 207 εκ.€.

 http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=64895&fbclid=IwAR11CaIvF82HfUex0XUE1V4Ggh1h2igfEOBLynov-94bpHrVjznwuxxjF8A