Αρχική >> News >> Εγκρίθηκε στις 15.07.20 από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ»

Εγκρίθηκε στις 15.07.20 από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ»

16.07.2020 - 12:23

Εργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 373 εκ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά την κατασκευή έργων βελτίωσης και αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης συνολικού μήκους 13χλμ. Η αναβάθμιση της προβλέπεται μέσω της κατασκευής υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου στη ζωνη διέλευσης της υφιστάμενης εσωτερικής Περιφερειακής οδού, σε συνδιασμό με την ανακατασκευή της υφιστάμενης οδού στο σύνολο του εύρους του καταστρώματος της.