Αρχική >> News >> Εγκρίθηκε στις 08.06.2018 από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (ΑΔΑ : ΨΚ91465Χ18-ΧΗΚ), το έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών " Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης - Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία & Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ "

Εγκρίθηκε στις 08.06.2018 από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (ΑΔΑ : ΨΚ91465Χ18-ΧΗΚ), το έργο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών " Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης - Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία & Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ "

04.07.2018 - 13:45

Προϋπολογισμος έργου 290 εκ.ευρώ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Έχει οριστεί η προθεσμία υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 06.08.2018. 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:258594-2018:TEXT:EN:HTML&src=0