Αρχική >> News >> Εγκρίθηκαν στις 17.04.19 απο τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ τρία έργα αναβάθμισης οδοφωτισμού στο Δήμο Αθηναίων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Εγκρίθηκαν στις 17.04.19 απο τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ τρία έργα αναβάθμισης οδοφωτισμού στο Δήμο Αθηναίων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Ηπείρου.

23.04.2019 - 16:30

Έργα ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 39,5 εκ. €. Τα έργα αναβάθμισης οδοφωτισμού προσφέρουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά αλλά και νομοθετικά οφέλη.