Αρχική >> News >> Διεθνής βράβευση ελληνικών έργων ΣΔΙΤ στα καλύτερα έργα υποδομών παγκοσμίως

Διεθνής βράβευση ελληνικών έργων ΣΔΙΤ στα καλύτερα έργα υποδομών παγκοσμίως

04.12.2014 - 00:00

Το έργο ΣΔΙΤ 24 Δημoσίων Σχολικών Υποδομών στην Αττική αξίας 110 εκ. ευρώ, βραβεύθηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς 2014 στον τομέα της εκπαίδευσης. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε καινοτόμα χρηματοδοτική δομή συνδυάζοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδότηση σε έργο ΣΔΙΤ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica.

  Βράβευση από το περιοδικό World Finance