Αρχική >> News >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

31.01.2008 - 10:24

Αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση, συντήρηση, ασφάλιση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων για διάστημα είκοσι οκτώ (28) ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης, έξι φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε πέντε πόλεις της Πελοποννήσου, με Αναθέτουσα Αρχή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στις πόλεις όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπάρχει ανάγκη υλοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση φοιτητών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, ο δε αριθμός των φοιτητών είναι δυσανάλογος σε σχέση με τις υποδομές των πόλεων για στέγαση - το 90% των φοιτητών δεν προέρχονται από πόλεις όπου σπουδάζουν ή από τις πλησιέστερες περιοχές και διαμένουν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. Συνεπώς, η υλοποίηση φοιτητικών εστιών θα διευκολύνει τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και τις οικογένειές τους, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες διαβίωσής τους, ενώ θα εξοικονομήσει τα χρήματα που θα δαπανούσε το Ελληνικό Δημόσιο για την επιδότηση ενοικίου των συγκεκριμένων φοιτητών.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος, σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο ανέρχεται σε 61 εκατομμύρια ευρώ. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.