Αρχική >> News >> Ανακοίνωση Προ-διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς για το έργο: "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση κτιρίων Διοικητηρίων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Αχαΐας με Σ.Δ.Ι.Τ."

Ανακοίνωση Προ-διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς για το έργο: "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση κτιρίων Διοικητηρίων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Αχαΐας με Σ.Δ.Ι.Τ."

19.03.2008 - 19:45

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Αχαΐας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και ασφάλιση κτιρίων Διοικητηρίων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Αχαΐας με Σ.Δ.Ι.Τ.", διεξάγουν διαδικασία έρευνας και διαβούλευσης με παράγοντες της αγοράς, με την προώθηση του παρόντος Ερωτηματολογίου σε ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις και θέσεις τους σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη σύμπραξη.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (http://www.sdit.mnec.gr/el/) και στις ιστοσελίδες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Φθιώτιδας (http://www.fthiotida.gr/) και Αχαΐας (http://www.achaia.gr/).

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να αποσταλούν (σε ηλεκτρονική μορφή ή/και με fax στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (e-mail: sdit@mnec.gr, fax: 210 - 3375921, υπόψη κας Χριστιάνας Σκαρσουλή) έως και την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008.