Αρχική >> News >> Ανακοίνωση Προ-διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς για το έργο: "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων δυο νέων Δικαστικών Μεγάρων στην Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης με Σ.Δ.Ι.Τ."

Ανακοίνωση Προ-διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς για το έργο: "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων δυο νέων Δικαστικών Μεγάρων στην Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης με Σ.Δ.Ι.Τ."

07.04.2008 - 15:38

Η Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων δυο νέων Δικαστικών Μεγάρων στην Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης με Σ.Δ.Ι.Τ.", διεξάγουν διαδικασία έρευνας και διαβούλευσης με παράγοντες της αγοράς, με την προώθηση του παρόντος ερωτηματολογίου σε ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις και θέσεις τους σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη Σύμπραξη.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες της Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. (http://www.themis.com.gr/) και της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (http://www.sdit.mnec.gr/el/).

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να αποσταλούν (σε ηλεκτρονική μορφή ή/και με fax στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (e-mail: sdit@mnec.gr, fax: 210 - 3375921, υπόψη κας Χριστιάνας Σκαρσουλή) έως και την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008.