Αρχική >> News >> Ανακοίνωση Διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς για το έργο: ''Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και διαχείριση 13 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.''

Ανακοίνωση Διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς για το έργο: ''Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και διαχείριση 13 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με Σ.Δ.Ι.Τ.''

04.02.2008 - 17:14

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και διαχείρισης 13 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), διενεργεί Διαγνωστική Έρευνα Αγοράς με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε ενδιαφερομένους ιδιωτικούς φορείς να διατυπώσουν τις θέσεις και απόψεις τους σε θέματα που αφορούν στο έργο.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (http://www.osk.gr/index1.htm) και της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ι.Τ. (http://sdit.mnec.gr/el/, από σήμερα 4/2/2008).

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να αποσταλούν (σε ηλεκτρονική μορφή ή/και με φαξ) στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (e-mail: kouri@osk.gr, φαξ: 210-5272531, υπ' όψιν κας Ιωάννας Κουρή), μέχρι τη Δευτέρα 18/2/2008.