Αρχική >> News >> "Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε." με ΣΔΙΤ- Διαβούλευση

"Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε." με ΣΔΙΤ- Διαβούλευση

14.11.2013 - 00:00

Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για το έργο ««Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.» με ΣΔΙΤ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σε σχέση με το Σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν επωνύμως (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,    e-mail, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου επικοινωνίας) προς:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ KΕΝΤΡΙΚΩΝ AΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ A.E.
Διεύθυνση: Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. Κωδ.: 182 33
Τηλ.: 210 4821111 (0102)
Fax: 210 4814042
Web: www.okaa.gr
e-mail: sdit1@okaa.gr
Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βασίλειος Κατσιώτης-Διευθυντικό Στέλεχος ΟΚΑΑ ΑΕ (6944312039) & Ιωάννης Τριανταφύλλης - Διευθυντικό Στέλεχος ΟΚΑΑ ΑΕ (6980100697).
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 80, Αθήνα
Τηλ:+30 210 337 5750
Fax:+30 210 337 5921
Email: sdit@mnec.com
Web: www.sdit.mnec.gr
Επικοινωνία: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου