Αρχική >> News >> Ανάδειξη αναδόχου για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ μέσω ΣΔΙΤ

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ μέσω ΣΔΙΤ

21.03.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ ανάδοχος αναδείχθηκε η ένωση εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - LG CNS, η οποία θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ), μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το έργο έχει ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ ως «μεγάλο έργο».

Με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ σημειώνεται ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, με σημαντική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και εξοικονόμηση πόρων.

Τα δύο πρώτα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική) αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του συγκοινωνιακού έργου. Παράλληλα, εγκαινιάζουν μια νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται και κοινοτικοί πόροι σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη μέσω ενιαίας σύμβασης, όχι μόνο για την υλοποίηση μιας ποιοτικής υποδομής αλλά και για τη διατήρησή της σε άρτια λειτουργική κατάσταση σε βάθος χρόνου. Η σύνδεση της αμοιβής του με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών παρέχει το αναγκαίο συμβατικό κίνητρο για την παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών, διασφαλίζοντας αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον.