Αρχική >> News >> Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

10.10.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου με ΣΔΙΤ, καθώς έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς καμία υποβολή.

Με Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιριών ARCHIRODON-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ENVITEC. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου, για διάστημα 27 ετών. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.

Το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων για το οποίο αναδεικνύεται ανάδοχος, μετά τα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Σερρών και Ηλείας.