Αρχική >> News >> Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου

30.07.2013 - 00:00

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Με Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για διάστημα 28 ετών.