Αρχική >> News >> Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Ηλείας

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Ηλείας

11.02.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ηλεία με ΣΔΙΤ.

Με Απόφαση της αναθέτουσας αρχής Δήμου Ήλιδας, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ - ΑΑΓΗΣ. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων Ηλείας, για διάστημα 27 ετών. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.

Το έργο της Ηλείας αποτελεί το τέταρτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων για το οποίο αναδεικνύεται ανάδοχος, μετά τα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Σερρών.