Αρχική >> News >> Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας

20.12.2013 - 00:00

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με Απόφαση της αναθέτουσας αρχής ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις-ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για διάρκεια 25 ετών.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από ιδιωτικούς πόρους του αναδόχου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα έως δύο ετών από την έναρξη κατασκευής του.