Αρχική >> News >> Αλλάζοντας τη σχολική εμπειρία για 6500 μαθητές στην Αττική μεσω των 24 Σχολείων ΣΔΙΤ.

Αλλάζοντας τη σχολική εμπειρία για 6500 μαθητές στην Αττική μεσω των 24 Σχολείων ΣΔΙΤ.