Αρχική >> News >> «Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου/Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ ΑΕ» με ΣΔΙΤ- Διαβούλευση

«Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου/Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ ΑΕ» με ΣΔΙΤ- Διαβούλευση

14.11.2013 - 00:00

Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για το έργο «Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου/Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ ΑΕ» με ΣΔΙΤ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σε σχέση με το Σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις θα πρέπει να σταλούν επωνύμως (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, φαξ, όνομα αρμοδίου προσώπου επικοινωνίας) προς:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ KΕΝΤΡΙΚΩΝ AΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ A.E.
Ταχ. Δ/νση: Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 2104821111 - Εσω. 0102
Email: sdit2@okaa.gr
Web: www.okaa.gr
Επικοινωνία: Ιωάννης Τριανταφύλλης- Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 80, Αθήνα
Τηλ:+30 210 337 5750
Fax:+30 210 337 5921
Email: sdit@mnec.com
Web: www.sdit.mnec.gr
Επικοινωνία: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου

 

Για πρόσβαση στο Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :
http://www.okaa.gr/okaaimages/diavouleysh_stathmeysi_F202153394.pdf