Αρχική >> News >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

16.07.2020

Εργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 373 εκ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά την κατασκευή έργων βελτίωσης και αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης συνολικού μήκους 13χλμ. Η αναβάθμιση της προβλέπεται μέσω της κατασκευής υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου στη ζωνη διέλευσης της...

06.04.2020

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 58,5εκ.ευρώ. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομων ενός κέντρου καινοτομίας, το οποίο θα αποτελέσει ένα φυσικό χώρο, όπου μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) θα φιλοξενούνται και...

06.04.2020

Εργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 105,4 εκ.ευρώ. Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή & τεχνική διαχείρηση φοιτητικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη.  

28.02.2020

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 92εκ.ευρώ. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείρηση φοιτητικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

28.02.2020

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 100εκ. €. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των των εξής υποδομών:

1. Του φράγματος Χαβρία και των σύνοδων τεχνικών έργων

2. Των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού

3. Εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62km, δεξαμενών και αντλιοστασίων 

14.11.2019

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι δυναμικότητας περίπου 300.000 τόνων ανά έτος και θα εξυπηρετεί 10 Δήμους που αποτελούν το 64% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,...

Σελίδες