Αρχική >> Contracting Authority >> Αναθέτουσα Αρχή : Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ)

Αναθέτουσα Αρχή : Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ)