Αρχική >> Τομείς Ιδεών >> Μεταφορές

Μεταφορές

Η συμμετοχή των υποδομών προσπελασιμότητας στην ανάπτυξη της χώρας κρίνεται αδιαμφισβήτητη. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προτίθενται να εξετάσει και προωθήσει έργα που στοχεύουν στην αναβάθμιση εμπορικών και επιβατικών λιμένων και αερολιμένων, στη δημιουργία διαμετακομιστικών κέντρων που εντάσσονται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό και γενικά στη δημιουργία νέων υποδομών στον κρίσιμο αυτό τομέα.