Αρχική >> Τομείς Ιδεών >> Ψηφιακή Σύγκλιση - Νέες Τεχνολογίες

Ψηφιακή Σύγκλιση - Νέες Τεχνολογίες

Ο τομέας της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης για τις ΣΔΙΤ, με παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Τα έργα μπορούν να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.