Αρχική >> Τομείς Ιδεών >> Ενέργεια

Ενέργεια

Μήνυμα σφάλματος

  • Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] Only one usage of each socket address (protocol/network address/ (trying to connect via tcp://localhost:3306) in DatabaseConnection->__construct() (line 304 of C:\xampp\htdocs\sdit\includes\database\database.inc).
  • Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] Only one usage of each socket address (protocol/network address/ (trying to connect via tcp://localhost:3306) in DatabaseConnection->__construct() (line 304 of C:\xampp\htdocs\sdit\includes\database\database.inc).

Στον τομέα της ενέργειας εφαρμόζεται διττή στρατηγική κατεύθυνση: προς την ανάπτυξη έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου. Στόχος είναι, από τη μία, ενίσχυση του μεριδίου της «πράσινης» ενέργειας στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση και από την άλλη, η αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση ενέργειας και κατ’ επέκταση εξοικονόμηση πόρων στη δημόσια διοίκηση.