Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

21.06.2007

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: '' Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

Σε σχέση με την εν θέματι προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι , σύμφωνα με την 1281/...

18.06.2007


Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών στον πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό σε μία φάση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ.

...
08.06.2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβλήθηκαν σήμερα οι αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α' Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση επτά (7) Πυροσβεστικών Σταθμών και...

17.05.2007

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6)...

Σελίδες