Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

06.09.2007

Ανακοινώνουμε ότι, δυνάμει της υπ' αριθ. 275/05/09/07 απόφασης του Δ.Σ. της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων προσφοράς στο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση δύο (2) Δικαστικών Μεγάρων με ΣΔΙΤ». Νέα καταληκτική ημερομηνία για...

05.09.2007

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: ''Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1385/146/30.08.2007 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής...

04.09.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών για τους πρόχειρους δημόσιους διαγωνισμόυς σε μία φάση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ....

31.08.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 Ελληνικούς Λιμένες για την Κάλυψη των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ασφαλείας με ΣΔΙΤ. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά...

20.08.2007

Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την παράταση του χρόνου υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το δημόσιο διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο :«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Μετασκευή, Ανακατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και εν γένει...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των νέων κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου.

Το κτιριακό...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των νέων υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Ραφήνας.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Ραφήνας, ενώ για...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών, με σκοπό την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, περιλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και στην εμπορική εκμετάλλευση...

02.08.2007

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων και χώρων στάθμευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, για τη στέγαση των υπηρεσιών...

Σελίδες