Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

05.03.2008

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ Α.Ε.) διένειμε σήμερα τα τεύχη της Β' φάσης του διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Προκήρυξη με τα παραρτήματά της και σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης με τα παραρτήματά της) για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση...

04.03.2008

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 4 Μαρτίου 2008, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Συμβούλου για την υλοποίηση υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα σχήματα...

20.02.2008
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίστηκε νέα ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφοράς για τον εν θέματι διαγωνισμό η 4η Μαρτίου 2008 και ώρα 12:00.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΔΙΤ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΡΕΣ

06.02.2008

Ολοκληρώθηκε εχθές, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2007, στα γραφεία της ΑΕΜΥ η διαδικασία υποβολής προσφορών για το δημόσιο διαγωνισμόυς της ΑΕΜΥ για την επιλογή Συμβούλου για την υλοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος με ΣΔΙΤ.

Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Συμβούλου είναι τα ακόλουθα, με...

04.02.2008

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και διαχείρισης 13 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), διενεργεί Διαγνωστική Έρευνα Αγοράς με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε ενδιαφερομένους ιδιωτικούς φορείς να...

31.01.2008

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ε. Στυλιανίδη, του Υπουργού Πολιτισμού κ...

31.01.2008

Οι τρεις παραπάνω υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. που πρόκειται να μεταστεγασθούν, στεγάζονται τώρα - κατά κύριο λόγο - σε μισθωμένους χώρους, με εξαίρεση την Αστυνομική Διεύθυνση Ηγουμενίτσας που στεγάζεται σε ακίνητo ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου. Οι υφιστάμενες συνθήκες στέγασης των υπηρεσιών αυτών της ΕΛ.ΑΣ. κρίνονται ακατάλληλες, δεδομένου ότι η...

31.01.2008

Αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του κτιρίου του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (ΝΑΗ) στη Βέροια, για χρονικό διάστημα 26 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή...

Σελίδες